Reseförsäkringar

Boka kryssning

Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som är en del av den norska försäkringskoncernen Gjensidige som försäkrat liv och hälsa sedan 1816 och är Norges största försäkringsbolag. I Sverige är Gouda Reseförsäkring en av de ledande aktörerna på marknaden inom segmentet reseförsäkring. Gouda försäkrar idag mer än 2 miljoner resenärer per år.
När du bokar en resa hos Kryssningscenter är det viktigt att du är rätt försäkrad när du reser med oss. Vi kan erbjuda reseförsäkring via Gouda som även gäller vid pandemier/epidemier som är särskilt viktigt idag.

Vi erbjuder olika typer av reseförsäkringar

• Avbeställningsförsäkring
• Reseförsäkring med ett heltäckande reseskydd
• Reseförsäkring som kompletterar hemförsäkringens reseskydd.

 

 

Avbeställningsförsäkring 7% av resans pris

Med Goudas avbeställningsförsäkring kan du få dina pengar tillbaka om något oförutsett händer som hindrar dig från att resa. Förutom själva resan med flyg och hotell försäkrar du också andra resekostnader som transfer, evenemang, specifika aktiviteter och liknande. Avbeställningsförsäkringen gäller helt utan självrisk.

Avbeställningsförsäkringen täcker bland annat om du måste avbeställa din resa på grund av någon av följande orsaker:

  • Om du eller andra i resesällskapet drabbas av akut sjukdom eller olycksfall.
  • Om någon nära anhörig blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall.
  • Om din medresenär drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller av annan godkänd anledning måste avboka sin resa och det medför att du måste resa ensam

Läs mer här: Gouda-Sverige_För-och-efterköp_Avbeställning_2032_feb21

Komplement till hemförsäkringen
Goudas ”Komplement till hemförsäkring” är utformad för att fylla luckorna i din hemförsäkrings reseskydd. Komplementet ersätter självrisken du har i din hemförsäkring alternativt vårdkostnader som understiger 2000 kr, ersättning för förstörda semesterdagar på resan – Försäkringen gäller dessutom helt utan självrisk.

Vad innehåller Komplement till hemförsäkringen?

Vårdkostnader
Du får ersättning för vårdkostnader upp till 2000 kr eller självrisken i hemförsäkringen.

Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ny resa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Hjälp att komma ikapp din resa ((Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.

Reseförsäkring

Reseförsäkring väljer du om du saknar hemförsäkring eller om din hemförsäkring inte täcker på den destination du skall resa till.

Vad innehåller reseförsäkringen?

Vårdkostnader
Försäkringen ersätter vårdkostnader till nödvändiga och skäliga kostnader, det innebär att det inte finns ett max tak för sjukvården.

Hemtransport om du blir allvarligt sjuk på resan
Hemtransport av svårt sjuk ersätts till nödvändiga och skäliga kostnader

Ersättning för förlorade resdagar – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Om du blir sjuk och sängliggande under en kortare tid på semestern får du ersättning med en dagsandel per förstörd resdag.

Ersättningsresa – (Gäller om du inkluderar semestergaranti)
Blir du inlagd på sjukhus eller ordinerad vila på rummet mer än halva tiden av din resa, då kan både du som blir sjuk och din medförsäkrade familj, alternativt medförsäkrad medresenär få en ny resa.

Om du missar avresan eller hemresan från resmålet för att något oväntat händer, som du själv inte kunnat förutse och förhindra, får du hjälp att komma ikapp resan. Om du förlorar mer än halva restiden kan du få en ny resa.