Star Clippers resevillkor

Dessa specialvillkor gäller för kryssningsresor med Star Clippers förmedlade av Kryssningscenter.

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Star Clippers är 5 200 kr per person för kategori 2-6, och 6 240 kr per person för kategori 1 samt sviter. Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 65 dagar före avresedagen.

Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn eller efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifter (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar skickade med epost senast 3 veckor innan avresan.

Resenärens rätt att avboka resan

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl. 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

Avbokningskostnader

Om avbokning sker:

  • 91-60 dagar före avresan: Anmälningsavgift återbetalas inte
  • 59-30 dagar före avresan: 50 %av kryssningens pris
  • senare än 29 dagar före avresan: 100 % av kryssningens pris

Ocean Crossings:

Om avbokning sker:

  • Senast 120 dagar före avresan:  Anmälningsavgift återbetalas inte
  • 119-90 dagar före avresan: 25 % av kryssningens pris
  • 89-75 dagar före avresan: 50 % av kryssningens pris
  • senare än 75 dagar före avresan: 100% av kryssningens pris

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgift på 500 kr/person. För hotell och andra researrangemang gäller arrangörens avbokningsvillkor. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets avbokningsvillkor. Kostnaden för flygbiljetten återbetalas ej efter biljettering.

Ändringar i resebokningen

Star Clippers tillåter inga ändringar när anmälningskostnaden är betald. Alla ändringar behandlas som en avbokning och nybokning. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets ombokningsvillkor Ifall flygbolaget tillåter ombokning debiteras en ombokningsavgift på 600 kr/biljett förutom de kostnader som flygbolaget begär. Ändringsavgift för kryssningen är 500 kr per person. Förutom rederiernas ändringsavgifter tillkommer även Kryssningscenters expeditionsavgift på 700 kr/ändring samt eventuell prishöjning i kryssningspriset. Ifall den nya kryssningen har ett lägre pris återbetalas ej mellanskillnaden.

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. Rederier kan i undantagsfall ändra priser efter bokningen av resan. Vid en ändring av kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

Servicekostnader

Dricks/serviceavgifter till fartygets personal 8 EUR/dag/person rekommenderas.

Flygresa i samband med kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har resenären ansvaret för att flygtiderna passar kryssningens avrese- och ankomsttider. Kontakta gärna oss för mer information.

Förseningar, ändringar i priser eller resrutter

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Fartygets kapten har rätt att avvika från rutten och anlöpa andra hamnar än de annonserade. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tas alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

Gravida passagerare

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras. OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

Åldersgränser och program för barn

Barn måste vara minst 6 månader för att kunna deltaga på kryssningen. Åldern räknas från kryssningens första dag. En resenär under 18 år ska bo i samma hytt tillsammans med en vuxen som är minst 18 år fyllda.

Att resa utan föräldrar eller ifall barnet har ett annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavarna

Ifall en resenär som är under 18 år reser med en förälder eller föräldrar med annat efternamn, ska ett officiellt intyg på engelska för barnet medtas. Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass (och vid behov visum) även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på föräldrarnas pass samt ett officiellt intyg för barnet. Dessutom ska den medföljande vuxne vid incheckningen uppvisa fullmakt från advokat, läkare eller annan formell instans. Av fullmakten ska även framkomma tillstånd till medicinsk behandling vid behov. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skall vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut.

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA. Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum. För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”. I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.

För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/

Flygbolagen är skyldiga enligt beslut av EU-kommissionen att ge immigrationsmyndigheterna i vissa länder (bl. a USA) tillgång till alla resenärers boknings- och flyginformation. Informationen används för säkerhetsändamål.

Ditt namn skrivs i färdhandlingen precis som i den maskinläsbara delen av passet. Ifall namnet i färdhandlingen inte stämmer överens med namnet i passet kan du bli stoppad från flygresa eller kryssning. I vissa länder kan det krävas en legitimation med passfoto när man går iland under en kryssning. En fotokopia av personuppgiftssidan av passet fungerar väl för detta ändamål.

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan reklamationsrätten bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

Ingen återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Ifall resenären inte utnyttjar någon betald tjänst, har resenären ingen rätt till återbetalning.

Avtalspartner

Star Clippers Ltd.
760 NW 107th Avenue, Suite 100
33172 Miami

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)