Silversea Cruises särskilda resevillkor

Dessa specialvillkor gäller för kryssningsresor med rederiet Silversea Cruises förmedlade av Kryssningscenter.

Avtalets tillkomst och betalningsvillkor

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Silversea är 15-25 % av kryssningens totalpris. Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 130-160 dagar före avresedagen. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn och efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges.

Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifter (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar hemskickade senast 3 veckor innan avresan.

Resenärens rätt att avboka resan utan särskild anledning

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl. 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

Avbokningskostnader

Avbokningskostnader när avbokningen sker:

Door-to-Door

 • senast 151 dagar före avresa: 2800 SEK/person
 • 150-121 dagar före avresa: 15 % av resans pris
 • 120-91 dagar före avresa: 25 % av resans pris
 • 90–61 dagar före avresa: 50 % av resans pris
 • 60–31 dagar före avresa: 75 % av resans pris
 • senare än 31 dagar före avresa: 100 % av resans pris

Port-to-Port

 • senast 151 dagar före avresa: 15 % av resans pris
 • 150-121 dagar före avresa: 30 % av resans pris
 • 120-91 dagar före avresa: 50 % av resans pris
 • 90–61 dagar före avresa: 75 % av resans pris
 • senare än 61 dagar före avresa: 100 % av resans pris

Jordenruntkryssningar och delar därav har särskilda villkor som bekräftas vid bokning. 

Avbokningskostnader för bokade extra tjänster hos Silversea Cruises enligt följande:

 • Hotellbokningar före eller efter kryssningen: 95 dagar före resan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100 % av tjänstens pris.
 • Landprogram/rundresa före eller efter kryssningen: 95 dygn före resan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100 % av tjänstens pris.
 • Förhandsbeställda transporter från flygplatsen till hamnen och/eller tillbaka. 7 dagar före resan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100 % av tjänstens pris.

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgift 500 kr/person.

Ändringar i resebokningen

När bokningen är betald tillåter inte Silversea Cruises några ändringar i bokningen, Alla ändringar behandlas som avbokning och nybokning.

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. Ifall skatter höjs kan rederiet komma att ändra sina priser efter bokningen av resan. Ändringar i fartygspriset kan därför i undantagsfall föranleda att en extra avgift debiteras från kunderna.

Servicekostnader

Dricks/serviceavgifter till fartygets personal ingår i kryssningens pris.

Flygresa i samband med kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har kunden ansvaret för att flygtiderna passar kryssningstiderna tidsmässigt både vid utresan och hemresan. Kontrollera gärna med Kryssningscenter att flygtiderna passar ihop med kryssningens avrese- och ankomsttider.

Förseningar och ändring av pris och resrutt

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Fartygens kapten har rätt att avvika från resrutten och anlöpa andra hamnar än de annonserade. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tas alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

Gravida resenärer

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras. OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

Åldersgränser för kryssningen

Barn måste vara minst 6 månader gamla vid kryssningens avgång för att få deltaga på kryssningen och minst 12 månader för att få delta i en expeditionskryssning. Barn mellan 6–12 månader behöver ett personbevis som ska skickas till rederiet på förhand. En resenär under 18 år ska bo i samma hytt tillsammans med en vuxen eller vårdnadshavare som är minst 21 år fyllda eller i hytten intill med mellandörr. Ifall personen som har fyllt 21 år inte är den minderåriga resenärens juridiska vårdnadshavare, ska vårdnadshavaren skriva under ett separat ”Parental Consent Guardianship Form” som ska sändas till rederiet på förhand. Rederiet erbjuder ingen barnpassningstjänst och har inget särskilt program för barn ombord på fartyget.

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skall vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut.

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA.

Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum.

För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”.

I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.

För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan reklamationsrätten bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

Ej utnyttjade tjänster

Rätt till återbetalning föreligger ej ifall en betald tjänst inte utnyttjas.

Avtalspartner

Silversea Cruises (UK) LTD
Taubenstrasse 1
D-60313 Frankfurt
Germany

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)