Seabourn särskilda resevillkor

Dessa specialvillkor gäller för kryssningar med Seabourn förmedlade av Kryssningscenter.

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Seabourn är 15 % av resan pris. Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 65 dagar före avresedagen för kryssningar 59 dagar eller kortare. Vid längre kryssningar ska slutbetalningen vara Kryssningscenter tillhanda senast 95 dagar föra avresan. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn eller efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifter (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar skickade med epost senast 3 veckor innan avresan.

Resenärens rätt att avboka resan utan särskild anledning

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl. 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

Avbokningskostnader

Avbokningskostnader för kryssningar som är max 24 nätter och när avbokningen sker:

  • senast 120-91 dagar före avresan: 15 % av kryssningens totalpris
  • 90–46 dagar före avresan: 50 % av kryssningens totalpris
  • 45–31 dagar före avresan: 75 % av kryssningens totalpris
  • senare än 30 dagar före avresan: 100% av resans pris

Avbokningskostnader för kryssningar som är längre än 25 nätter och när avbokningen sker:

  • senast 150-121 dagar före avresan: 15 % av kryssningens totalpris
  • 120-91 dagar före avresan: 50 % av kryssningens totalpris
  • 90-76 dagar före avresan: 75 % av kryssningens totalpris
  • senare än 75 dagar före avresan: 100% av resans pris

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgift på 500 kr/person.

Ändring av bokning

Seabourn tillåter vanligtvis inga ändringar för bokningar efter att bokningen är betald. Alla ändringar behandlas som avbokning och nybokning. Eventuella ändringar hanteras från fall till och rederiet förbehåller sig rätten att besluta ifall ändringar är möjliga eller inte. Ifall ändringen är möjlig, blir ändringskostnaden 400 SEK/person samt Kryssningscenters serviceavgift 700 SEK/ändring. Därtill kan eventuella prishöjningar av kryssningens pris tillkomma. Vid ändring av flygbokningar följs alltid flygbolagets villkor. Ifall flygbokningens villkor tillåter ändringen debiterar vi, förutom flygbolagets avgifter, en ändringsavgift på 600 SEK/biljett.

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. Rederier kan i undantagsfall ändra priser efter bokningen av resan. Vid en ändring av kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

Servicekostnader

Dricks/serviceavgifter till fartygets personal ingår i kryssningens pris.

Flygresa i samband med kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har resenären ansvaret för att flygtiderna passar kryssningens avrese- och ankomsttider. Kontakta gärna oss för mer information.

Förseningar och ändring av pris och resrutter

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Fartygets kapten har rätt att avvika från rutten och anlöpa andra hamnar än de annonserade. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tas alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

Gravida resenärer

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras. OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

Åldersgräns för kryssningarna

Barn måste vara minst 6 månader gamla vid kryssningens avgång. På kryssningar med tre eller fler dagar i sträck till havs måste barnet vara minst ett år gammalt. Åldern beräknas från kryssningens första dag. Resenärer under 21 år kan åka på en kryssning och bo i egen hytt endast om det i samma resesällskap finns en förälder, vårdnadshavare eller annan 21 år fyllda. En resenär under 18 år måste ha sin hytt bredvid eller mittemot en förälder eller vårdnadshavare. Alternativt kan en minderårig resa i en större grupp, där åtminstone en person är över 21 år och är bemyndigad därtill av en förälder eller vårdnadshavare. En undertecknad fullmakt skall presenteras skriftligen. Utan fullmakt kan den minderårige inte komma ombord på fartyget eller delta i kryssningen. Ifall bristfällig fullmakt leder till att resan avbokas så tar Kryssningscenter inget ansvar för de kostnader som kan uppstå och ingen ersättning utgår vare sig till den minderåriga, betalaren av resan eller sällskapet som var inbokad på samma resa. Ett gift par där den ena parten vid början av resan har fyllt 18 år och den andra har fyllt 21 år, kan boka en privat hytt. Ett vigselbevis måste uppvisas vid bokningen. Ombord på fartyget finns loungeområden med åldersgräns. Fullständig information om åldersgränser på fartygets lounger kan hittas i fartygets dagliga program, som du får i receptionen.

Barn som reser utan föräldrar eller har annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare
Ifall en resenär som är under 18 år reser med en förälder eller föräldrar med annat efternamn, ska ett officiellt intyg på engelska för barnet medtas. Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass (och vid behov visum) även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på föräldrarnas pass samt ett officiellt intyg för barnet. Dessutom ska den medföljande vuxne vid incheckningen uppvisa fullmakt från advokat, läkare eller annan formell instans. Av fullmakten ska även framkomma tillstånd till medicinsk behandling vid behov. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skall vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut.

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA. Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum. För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”. I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.

För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/.

Flygbolagen är skyldiga enligt beslut av EU-kommissionen att ge immigrationsmyndigheterna i vissa länder (bl. a USA) tillgång till alla resenärers boknings- och flyginformation. Informationen används för säkerhetsändamål.

Ditt namn skrivs i färdhandlingen precis som i den maskinläsbara delen av passet. Ifall namnet i färdhandlingen inte stämmer överens med namnet i passet kan du bli stoppad från flygresa eller kryssning. I vissa länder kan det krävas en legitimation med passfoto när man går iland under en kryssning. En fotokopia av personuppgiftssidan av passet fungerar väl för detta ändamål.

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan reklamationsrätten bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

Ingen återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Ifall resenären inte utnyttjar någon betald tjänst, har resenären ingen rätt till återbetalning.

Avtalspartner

HAL Services B.V.
Otto Reuchlinweg 1110
P.O. Box 23378
3001 KJ Rotterdam
Netherlands

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)