Särskilda behov

Ombord på fartygen finns anpassade faciliteter för gäster med särskilda behov. Vi anstränger oss för alla ska kunna njuta av en kryssningssemester. För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa möjliga sätt är det viktigt att du berättar om dina specialbehov direkt när du bokar din kryssning. Har du ett funktionshinder eller medicinska besvär som gör att du inte kan klara dig själv, måste du ha ett assisterande resesällskap som hjälper dig.

 

Personer med rörelsehinder

Alla allmänna utrymmen på fartygen är anpassade för personer med rörelsehinder och det är enkelt att ta sig fram på fartygen med olika sorters hjälpmedel. Avstånden på de största fartygen kan vara långa, vilket du bör ta hänsyn till vid ditt val av hjälpmedel, även om du kan gå kortare sträckor. Det finns gott om anpassade toaletter och rymliga hissar. Åtminstone en pool och en bubbelpool på alla fartyg har stollift. På kasinot är några av spelborden sänkta och alla teatrar har flera rullstolsplatser på olika ställen i salen. Karusellen, som finns ombord på båtarna i Oasis-klassen, har en ramp.

På alla rederiets fartyg finns hytter som är särskilt anpassade för gäster med funktionshinder i olika hyttklasser. De särskilt anpassade hytterna har samma pris som vanliga hytter i motsvarande hyttklass. Det finns hytter för 2–4 personer och några av hytterna har en dörr till hytten intill. Flest tillgängliga hytter finns det i Oasisklassen, och av deras 46 särskilt anpassade hytter finns det säkert någon som passar det aktuella önskemålet. De anpassade hytterna är ofta större än standardhytterna och det finns gott om plats för att ta sig fram med rullstol.

Rederiet måste i god tid innan avresa meddelas vilka hjälpmedel du kommer ta med dig samt mått och vikt på din eventuella rullstol. För en elrullstol ska du också meddela batterityp.

Rederiets särskilt anpassade hytter erbjuder:

 • Extra bred entrédörr (bredd varierar mellan olika fartyg)
 • Extra bred badrumsdörr (bredd varierar mellan olika fartyg)
 • Ingen tröskel vid hyttdörren och ramp över toalettröskeln
 • Lågt handfat och toalettbord
 • Dusch med handdusch och nedfällbar sittplats
 • Rymligare plats i duschen
 • Höjd toalettsits och vägghandtag vid toaletten
 • Rullstolsanpassad balkong i specifika hyttkategorier
 • Säkerhetsbox som är lägre placerad (gäller inte Sovereign-klassen)

 

Hörselskadade

Många tekniska framsteg har gjorts för att hjälpa döva och gäster med hörselproblem. Rederiet erbjuder ett bärbart paket med hjälpmedel för dig som behöver det. Paketet innehåller hjälpmedel som TT (texttelefon) / TDD (telekommunikationsenhet för döva), alarmanläggning (Alertmaster) och ljuslarm. Texttelefonen i din hytt är kopplad till texttelefonen i receptionen för att tillgodose alla dina behov i hytten. Alertmaster-alarmet har en vibrator som fungerar under madrassen eller kudden. Lamporna på Alertmastern visar följande: dörrklocka, telefonuppringning och alarm.

Telefoner med förstärkande utrustning finns tillgängliga i hytter och i gemensamma utrymmena. Infraröda system hittar du i underhållningsområdet och i handelsstråket Royal Promenade på fartygen i Voyager-klassen. Tv i din hytt har möjlighet till textning och alla rederiets egna videoproduktioner är textade.

 

Synskadade

Hytter, restauranger och gemensamma områden är anpassade för att underlätta för synskadade och blinda gäster. Blindskrift ska kunna användas i mesta möjliga mån ombord.

Faciliteter för att underlätta för dig:

 • Ledarhund får tas med ombord: En trälåda på ca. 120 x 120 cm med cypresströ finns i din hytt
 • Skyltar med blindskrift
 • Hissknappar med blindskrift/ljudsignaler
 • Det är möjligt att kliva ombord tidigare för att få en orienteringsrunda

 

Autism-vänliga fartyg

Royal Caribbean erbjuder vissa autism-anpassade tjänster och produkter för att göra kryssningen behagligare. Det kan t ex innebära prioriterad ombordstigning och avstigning från fartyget, autismvänliga leksaker och filmer, barnprogram anpassade till barnens utvecklingsnivå samt på vissa avgångar yrkesutbildad extra personal med erfarenhet av personer med bl. a autism. Royal Caribbean är det första rederiet som har fått certifieringen ”Autism Friendly”.

 

Dialys och syre

Gäster med sjukdom där det finns behov av dialys eller syrgas måste informera om detta direkt vid bokning. Särskild policy och procedurer gäller för att ta ombord nödvändig utrustning.

Gäster som är i behov av konstant ambulerande peritonealdialys är välkomna ombord på alla fartyg. Det finns dock inte möjlighet att assistera eller administrera hemodialysbehandling. Gäster som behöver peritonealdialys måste ha alla lösningar och all nödvändig utrustning för att genomföra dialysen levererad till fartyget minst två timmar före avresa.

Alla typer av syrgas är tillåtna ombord. Vi behöver information om mängd, sort och leveranstidpunkt för syrgas. Du har möjlighet att lagra några syrgastankar i din hytt. Övriga förvaras enligt berört fartygs policy.

Mer information om Royal Caribbeans tillgänglighetsprogram och uppgifter för varje fartyg, finner du på rederiets engelskspråkiga sidor. Vi hjälper dig gärna med alla frågor som handlar om tillgänglighet.