Regent Seven Seas Cruises resevillkor

Dessa specialvillkor gäller för kryssningsresor med Regent Seven Seas Cruises förmedlade av Kryssningscenter.

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Regent Sevens Seas är 20 % av resan pris (30% för sviter). Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 95 dagar före avresedagen för kryssningar 14 nätter eller kortare (125 dagar före avresan för sviter). Vid längre kryssningar ska slutbetalningen vara Kryssningscenter tillhanda senast 155 dagar före avresan.

För jorden-runt-kryssningen med Seven Seas Navigator är bokningsavgiften 25% av kryssningens pris och slutbetalningen måste genomföras senast 185 dygn innan resan påbörjas.

Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn eller efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifter (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar skickade med epost senast 3 veckor innan avresan.

Resenärens rätt att avboka resan

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl. 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

Avbokningskostnader

Avbokningskostnader för kryssningar kortare än 15 nätter.

Om avbokning sker:

 • senast 125 dagar före avresan: 2400 kr per person
 • 95-124 dagar före avresan: 20 % av kryssningens pris
 • 65-94 dagar före avresan: 50 % av kryssningens pris
 • 35-64 dagar före avresan: 75% av kryssningens pris
 • senare än 35 dagar före avresan: 100% av kryssningens pris

Avbokningskostnader för kryssningar 15 nätter eller längre.

Om avbokning sker:

 • senast 155 dagar före avresan: 2400 kr per person
 • 125-154 dagar före avresan: 20 % av kryssningens pris
 • 95-124 dagar före avresan: 50 % av kryssningens pris
 • 79-94 dagar före avresan: 75% av kryssningens pris
 • senare än 79 dagar före avresan: 100% av kryssningens pris

Avbokningskostnad för Regent Suite -bokning.

Om avbokning sker:

 • senast 155 dagar innan avresa: 25 % av kryssningens pris
 • 125-154 dagar innan avresa: 50 % av kryssningens pris
 • 95-124 dagar innan avresa: 75% av kryssningens pris
 • senare än 95 dagar innan avresa: 100% av kryssningens pris

Avbokningskostnader för jordenruntkryssningar:

Om avbokning sker:

 • senast 185 dagar innan avresa: 6 000 kr per person
 • 155-184 dagar innan avresa: 25 % av kryssningens pris
 • 125-154 dagar innan avresa: 50% av kryssningens pris
 • 95-124 dagar innan avresa: 75% av kryssningens pris
 • senare än 95 dagar innan avresa: 100% av kryssningens pris

Avbokningskostnader för extra tjänster:

 • Hotellbokningar före och efter kryssningen: 65 dagar före avresan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100% av tjänstens pris.
 • Landprogram/rundresa före eller efter kryssningen: 65 dagar före avresan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100% av tjänstens pris.
 • Förhandsbokade utflykter: 50 dagar före avresan utan kostnad, därefter är avbokningskostnaden 100% av tjänstens pris.

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgift på 500 kr/person.

Ändringar i resebokningen

Regent Seven Seas Cruises tillåter inga ändringar när anmälningskostnaden är betald. Alla ändringar behandlas som en avbokning och nybokning.

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. Rederier kan i undantagsfall ändra priser efter bokningen av resan. Vid en ändring av kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

Servicekostnader

Dricks/serviceavgifter till fartygets personal ingår i kryssningens pris.

Flygresa i samband med kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har resenären ansvaret för att flygtiderna passar kryssningens avrese- och ankomsttider. Kontakta gärna oss för mer information.

Förseningar, ändringar i priser eller resrutter

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Fartygets kapten har rätt att avvika från rutten och anlöpa andra hamnar än de annonserade. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tas alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

Gravida passagerare

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras. OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

Åldersgränser och program för barn

Barn måste vara minst 12 månader för att kunna deltaga på kryssningen. Åldern räknas från kryssningens första dag. En resenär under 18 år ska bo i samma hytt tillsammans med en vuxen som är minst 18 år fyllda. Rederiet Regent Seven Seas erbjuder inte någon barnpassningstjänst.

På vissa utvalda kryssningar ordnas utan extra kostnad Club Mariner Youth program för barn och unga i åldrarna 5-8 år, 9-12 år och 13-17 år. Aktiviteterna sker både ombord och iland och leds av erfaren personal.

Att resa utan föräldrar eller ifall barnet har ett annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavarna

Ifall en resenär som är under 18 år reser med en förälder eller föräldrar med annat efternamn, ska ett officiellt intyg på engelska för barnet medtas. Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass (och vid behov visum) även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på föräldrarnas pass samt ett officiellt intyg för barnet. Dessutom ska den medföljande vuxne vid incheckningen uppvisa fullmakt från advokat, läkare eller annan formell instans. Av fullmakten ska även framkomma tillstånd till medicinsk behandling vid behov. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skall vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut.

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA. Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum. För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”. I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.

För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/

Flygbolagen är skyldiga enligt beslut av EU-kommissionen att ge immigrationsmyndigheterna i vissa länder (bl. a USA) tillgång till alla resenärers boknings- och flyginformation. Informationen används för säkerhetsändamål.

Ditt namn skrivs i färdhandlingen precis som i den maskinläsbara delen av passet. Ifall namnet i färdhandlingen inte stämmer överens med namnet i passet kan du bli stoppad från flygresa eller kryssning. I vissa länder kan det krävas en legitimation med passfoto när man går iland under en kryssning. En fotokopia av personuppgiftssidan av passet fungerar väl för detta ändamål.

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan reklamationsrätten bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

Ingen återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Ifall resenären inte utnyttjar någon betald tjänst, har resenären ingen rätt till återbetalning.

Avtalspartner

Regent Seven Seas Cruises
Mountbatten House, Grosvenor Square
Southampton, Hants SO15 2JU
United Kingdom

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)