HX Hurtigrutens Expeditions särskilda resevillkor

Dessa särskilda resevillkor gäller kryssningar med Hurtigruten AS förmedlade av Kryssningscenter.

 

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Hurtigruten är 25 % av resans pris. Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 100 dagar före avresedagen. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

 

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn eller efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges. Kostnad för eventuell namnändring är rederiets avgift på 500 kr samt Kryssningscenters serviceavgift på 200 kr/ändring. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifterna (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar skickade med epost senast 1-2 veckor innan avresan.

 

Resenärens rätt att avboka resan utan särskilda skäl

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

 

Avbokningskostnader

 

 

Avbokningskostnad då avbokning sker:

  • senast 91 dagar före avresan: 25 % av resans pris
  • 90–61 dagar före avresan: 50 % av resans pris
  • 60–32 dagar före avresan: 75 % av resans pris
  • Senare än 32 dagar före avresan: 100 % av resans pris

 

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgifter. Expeditionsavgiften är 500 kr/person. För hotell och andra researrangemang gäller arrangörens avbokningsvillkor. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets avbokningsvillkor. Kostnaden för flygbiljetten återbetalas ej efter biljettering. Vi rekommenderar tecknande av reseförsäkring som omfattar avbeställningsskydd. Notera att skyddet i olika försäkringar kan variera.

 

Ändring av bokning

Kunden har rätt att överföra resan till en person som uppfyller alla villkoren i avtalet om han själv är förhindrad från att delta. Personen som överför resan och personen som övertar resan ansvarar gemensamt för inbetalning av restbeloppet och ev. avgifter och tilläggskostnader som uppstår till följd av ändringen. Ändringar i kryssningens avresedag, rederiets fartyg, hyttkategori eller resans längd kan göras mer än 35 dagar före avresan mot en ändringsavgift på 300 kr/ändring samt eventuella tilläggskostnader som Hurtigruten AS pådrar sig för att genomföra ändringen samt Kryssningscenters expeditionsavgift på 700 kr/ändring samt eventuell prishöjning i kryssningspriset. Ändringar mindre än 35 dagar före avresa kostar 10 % plus ändringsavgift 300 kr samt Kryssningscenters expeditionsavgift på 700 kr. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets ombokningsvillkor Ifall flygbolaget tillåter ombokning debiteras en ombokningsavgift på 600 kr/biljett förutom de kostnader som flygbolaget begär. Det är inte möjligt att ändra en befintlig bokning till ett specialerbjudande.

 

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. I flygpriserna ingår alla skatter och avgifter som kan betalas i förväg. Resenären är skyldig att betala eventuella övriga kostnader under resan. Flygbolag kan ta extra betalt för incheckad bagage, incheckning på flygplatsen, servering ombord och andra tilläggstjänster. I vissa länder betalas flygplatsskatt på plats. Den tillåtna mängden bagage står på flygbiljetten. Bekanta dig med flygbolagens extra avgifter i god tid före avresan. Flygbolag och rederier kan ändra priser efter bokningen av resan. Flygbolagens eventuella prisändringar kan påverka priset på flygbiljetter som är obetalda och ej biljetterade. Prisändringar påverkar inte priset på flygbiljetter som är betalda och biljetterade. Aktuella skatter och avgifter kontrolleras vid biljetteringen på betalningsdagen. Vid en ändring av flyg- eller kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

 

Flyg i anknytning till kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har kunden ansvaret för att flygtiderna passar kryssningstiderna tidsmässigt både vid utresan och hemresan.

 

Förseningar och ändring av pris och resrutt

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Rederierna och fartygens kaptener har rätt att avvika från resrutten och byta till annat fartyg eller andra hamnar. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tar vi alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

 

Gravida resenärer

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras.

OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

 

Husdjur

Husdjur bortsett från servicehundar tillåts endast i djurhytt ombord. Husdjur är inte tillåtna i de allmänna utrymmena ombord på fartyget.

 

Åldersgräns för kryssningarna

Barn måste vara minst 5 år gamla på kryssningar till Antarktis. På andra sträckor finns ingen åldersgräns för barn. Resenärer under 18 år kan åka på en kryssning och bo i egen hytt endast om det i samma resesällskap finns en förälder eller annan vårdnadshavare. Alternativt kan en minderårig som vid början av kryssningen inte har fyllt 18 år resa i en större grupp, där åtminstone en person är över 21 år och är bemyndigad därtill av en förälder eller vårdnadshavare. En undertecknad fullmakt skall presenteras skriftligen. Utan fullmakt kan den minderårige inte komma ombord på fartyget eller delta i kryssningen. Ifall bristfällig fullmakt leder till att resan avbokas så tar Kryssningscenter inget ansvar för de kostnader som kan uppstå och ingen ersättning utgår vare sig till den minderåriga, betalaren av resan eller sällskapet som var inbokad på samma resa.

 

Barn som reser utan föräldrar

Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på den undertecknande förälderns pass. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

 

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.
OBS! Passet skal vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut (med undantag för resor längs Norges kust)

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA.
Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum.
För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”.

I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.
För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/

Flygbolagen är skyldiga enligt beslut av EU-kommissionen att ge immigrationsmyndigheterna i vissa länder (bl a USA) tillgång till alla resenärers boknings- och flyginformation. Informationen används för säkerhetsändamål.

Ditt namn skrivs i färdhandlingen precis som i den maskinläsbara delen av passet. Ifall namnet i färdhandlingen inte stämmer överens med namnet i passet kan du bli stoppad från flygresa eller kryssning. I vissa länder kan det krävas en legitimation med passfoto när man går iland under en kryssning. En fotokopia av personuppgiftssidan av passet fungerar väl för detta ändamål.

 

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

 

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan rätten att reklamera bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

 

Återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Rätt till återbetalning föreligger ej ifall en betald tjänst inte utnyttjas.

 

Avtalspartner

Hurtigruten AS
Haakon VII s gt. 6, Postboks 1985
0125 Oslo, N-Norway

 

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group AB
Svartmangatan 18, 111 29 Stockholm

Travel Specialist Group AB:s org nr: 556615-5551