Barn och ungdomar

Barn måste vara minst 6 månader gamla på kryssningsdagen. För transatlantiska kryssningar och kryssningar som är längre än 15 dagar måste barnen vara minst ett år gamla. Barn under 18 år får inte resa utan sällskap av en vuxen.

Costa Cruises erbjuder guidade klubbaktiviteter för barn från tre till sjutton år.

Åldersgrupperna är indelade enligt följande:

  • Mini: 3-6 år
  • Maxi: 7-11 år
  • Teen Junior: 12-14 år
  • Tonåring: 15-17 år

Fartygets personal kan ta hand om barn i åldern 3-11 år från 9.00 till 23.30 varje dag. Det finns ingen barnvaktstjänst eller klubbverksamhet för barn under 3 år, vilka alltid måste åtföljas av en förälder.