A-Rosa särskilda resevillkor

Dessa särskilda resevillkor gäller kryssningar med A-Rosa förmedlade av Kryssningscenter.

 

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med A-Rosa är 25% eller 35% av resans pris (minst 1000 kr/person). Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 45 dagar före avresedagen. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

 

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn och efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges.

Namnändring möjlig t o m 35 arbetsdagar före avresan. Kostnad för namnändringen är rederiets avgift på 300 kr per person samt Kryssningscenters serviceavgift på 200 kr/ändring. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifterna (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar skickade med e-post senast 2 veckor innan avresan.

 

Ändring av bokning

Ändringar av namn och hyttkategori kan göras mer än 35 arbetsdagar före avresan mot en ändringsavgift. Ändringar av datum och fartyg bedöms som avbokning och bokning av en ny resa. Förutom rederiets ändringsavgift tillkommer även Kryssningscenters expeditionsavgift på 700 kr/ändring samt eventuell prishöjning i kryssningspriset.

För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets ombokningsvillkor. Ifall flygbolaget tillåter ombokning debiteras en ombokningsavgift på 600 kr/biljett förutom de kostnader som flygbolaget begär.

 

Resenärens rätt att avboka resan utan särskilda skäl

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl. 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

 

Avbokningskostnader

Avbokningskostnad (Premium All Inclusive)

 • senast 35 dagar före avresan: 25% av resans pris
 • 34–26 dagar före avresan: 40 % av resans pris
 • 25–19 dagar före avresan: 50 % av resans pris
 • 18–12 dagar före avresan: 60 % av resans pris
 • 11–5 dagar före avresan: 80 % av resans pris
 • Senare än 5 dagar före avresan: 100 % av resans pris

Avbokningskostnad (Basic)

 • senast 35 dagar före avresan: 35% av resans pris
 • 34–26 dagar före avresan: 50 % av resans pris
 • 25–19 dagar före avresan: 60 % av resans pris
 • 18–12 dagar före avresan: 75 % av resans pris
 • 11–5 dagar före avresan: 85 % av resans pris
 • Senare än 5 dagar före avresan: 100 % av resans pris

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgifter. Expeditionsavgiften är 500 kr/person. För hotell och andra researrangemang gäller arrangörens avbokningsvillkor. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets avbokningsvillkor. Kostnaden för flygbiljetten återbetalas ej efter biljettering.

 

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. I flygpriserna ingår alla skatter och avgifter som kan betalas i förväg. Resenären är skyldig att betala eventuella övriga kostnader under resan. Flygbolag kan ta extra betalt för incheckat bagage, incheckning på flygplatsen, servering ombord och andra tilläggstjänster. I vissa länder betalas flygplatsskatt på plats. Den tillåtna mängden bagage står på flygbiljetten. Bekanta dig med flygbolagens extra avgifter i god tid före avresan. Flygbolag och rederier kan ändra priser efter bokningen av resan. Flygbolagens eventuella prisändringar kan påverka priset på flygbiljetter som är obetalda och ej biljetterade. Prisändringar påverkar inte priset på flygbiljetter som är betalda och biljetterade. Aktuella skatter och avgifter kontrolleras vid biljetteringen på betalningsdagen. Vid en ändring av flyg- eller kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

 

Flyg i anknytning till kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har kunden ansvaret för att flygtiderna passar kryssningstiderna tidsmässigt både vid utresan och hemresan.

 

Förseningar och ändring av pris och resrutt

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Rederierna och fartygens kaptener har rätt att avvika från resrutten och byta till annat fartyg eller andra hamnar. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tar vi alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

 

Gravida resenärer

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras.

OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

 

Åldersgräns för kryssningar

Resenärer under 18 år kan åka på en kryssning och bo i egen hytt endast om det i samma resesällskap finns en förälder, vårdnadshavare eller annan 18 år fyllda. En resenär under 18-år måste ha sin hytt bredvid eller mittemot en förälder eller vårdnadshavare. En minderårig som vid början av kryssningen inte har fyllt 18 år måste resa tillsammans med minst en förälder eller vårdnadshavare som fyllt 18 år. Alternativt kan en minderårig resa i en större grupp, där åtminstone en person är över 18 år och är bemyndigad därtill av en förälder eller vårdnadshavare. En undertecknad fullmakt skall presenteras skriftligen. Utan fullmakt kan den minderårige inte komma ombord på fartyget eller delta i kryssningen. Ifall bristfällig fullmakt leder till att resan avbokas så tar rederiet inget ansvar för de kostnader som kan uppstå och ingen ersättning utgår vare sig till den minderåriga, betalaren av resan eller sällskapet som var inbokad på samma resa. Ombord på fartyget finns loungeområden med åldersgräns. Fullständig information om åldersgränser i fartygets lounger kan hittas i fartygets dagliga program, som du får i receptionen.

 

Barn som reser utan föräldrar eller har annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare

Ifall en resenär som är under 18 år reser med en förälder eller föräldrar med annat efternamn, ska ett officiellt intyg på engelska för barnet medtas. Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass (och vid behov visum) även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på föräldrarnas pass samt ett officiellt intyg för barnet. Dessutom ska den medföljande vuxne vid incheckningen uppvisa fullmakt från advokat, läkare eller annan formell instans. Av fullmakten ska även framkomma tillstånd till medicinsk behandling vid behov. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

 

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skall medbringas på alla kryssningar.

 

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

 

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan rätten reklamera bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

 

Återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Rätt till återbetalning föreligger ej ifall en betald tjänst inte utnyttjas.

 

Avtalspartner

A-ROSA Flussschiff GmbH
Loggerweg 5
18055 Rostock

 

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)