Royal Caribbean

Villkor för kryssningen (Europa)

  • Royal Caribbean rekommenderar att alla gäster över 18 år skall vara vaccinerade.
  • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd
  • Man kan gå i land på egen hand.

Test
Kryssningar 1–9 nätter: Färdigvaccinerade* gäster behöver ingen test. Gäster över 11 år som inte anses vara färdigvaccinerade skall visa fram ett negativt antigentest som skall tas tidigast 24 timmar före kryssningen, eller PCR-test som skall tas tidigast 72 timmar före kryssningen.
Kryssningar + 10 nätter: Alla gäster över 11 år skall visa fram ett negativt antigentest som skall tas tidigast 24 timmar före kryssningen, eller PCR-test som skall tas tidigast 72 timmar före kryssningen.

Hemtest accepter, dock inte på kryssningar som besöker Grekland.

* Färdigvaccinerade är alla som fått två doser innanför de senast 270 dagar, eller minimum tre doser.

Gäster som inte är färdigvaccinerade kan behöver ta extra antigentester under kryssningen mot egenbetalning (55 USD per person).

OBS! Kryssningar från Tarragona, Piraeus och Israel: Alla gäster över 11 år skall visa fram ett negativt antigentest som skall tas tidigast 48 timmar före kryssningen, eller PCR-test som skall tas tidigast 72 timmar före kryssningen. oavsett vaccinstatus och resans längd. 

Villkor för kryssningen (USA och Karibien)

  • Royal Caribbean rekommenderar att alla gäster över 18 år skall vara vaccinerade.
  • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd
  • Man kan gå i land på egen hand.

Test
Kryssningar 1–9 nätter: Färdigvaccinerade* gäster behöver ingen test. Gäster över 5 år som inte anses vara färdigvaccinerade skall visa fram ett negativt test som skall tas tidigast 3 dagar före kryssningen.
Kryssningar + 10 nätter: Alla gäster över 11 år skall visa fram ett negativt test som skall tas tidigast tidigast 3 dagar före kryssningen.

Alla gäster som kryssar till Bermuda och Kanada skall testas. Läs mer här.

Hemtest är accepterade.

* Färdigvaccinerade är alla som fått två doser innanför de senast 270 dagar, eller minimum tre doser.

Royal Caribbean utvärderar kontinuerligt ovanstående riktlinjer och justerar om det anses nödvändigt och krävs av lokala myndigheter.

Kryssningscenter förbehåller sig rätten att göra ändringar och hänvisar till Royal Caribbeans riktlinjer för senaste uppdateringar.

Läs mer här.

Har du några frågor står vi såklart redo att hjälpa till!

 

 

Datum: Juli – oktober 2021

Från 5 525 kr per person

Boka online