Royal Caribbean

Villkor för kryssningen (Europa)

 • Alla gäster över 11 skall vara vaccinerade.
 • Alla gäster skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits inom 24 timmar före avresan.
 • Gäster som inte är färdigvaccinerade (se nedan) skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits tidigast 1 dag före avresan.
 • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd
 • Man kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar. Förbehåll tas för ändringar.

Villkor för kryssningen med start i Italien

 • Alla gäster över 11 skall vara vaccinerade.
 • Alla färdigvaccinerade gäster skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits en dag före avresan.
 • Gäster över 11 år som inte är färdigvaccinerade (se nedan) skall ta en test i hamnen. Testen kostar 55 USD och betalas via gästens konto ombord.
 • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd. I italienska hamnar skall alla bära mask innanför.
 • Man kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar. Förbehåll tas för ändringar.

Läs mer här.

Vaccination

Vi rekommenderar att alla gäster har fått tre vaccindoser. I de flesta europiska länder gäller covid-certifikatet endast 9 månader efter andra dosen vaccin. Efter tredje dosen vaccin har certifikatet, för närvarande, inte något sista giltighets-datum.
Gäster som inte är färdigvaccinerade skall ta extra antigentester under kryssningen mot egenbetalning (55 USD per person).

 

Villkor för kryssningen (USA)

 • Alla gäster över 11 skall vara färdigvaccinerade. Godkända vacciner är: Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson. Har du blandade vacciner, vänligen kontakta oss för mer information
 • Alla gäster skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits inom 48 timmar före avresan.
 • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd.
 • Gäster kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar. Förbehåll tas för ändringar.

Dessa villkor utvärderas kontinuerligt och justeras vid behov.

Läs mer här.

 

 

Datum: Juli – oktober 2021

Från 5 525 kr per person

Boka online