Integritetspolicy

Din personliga integritet och dina rättigheter är av yttersta vikt för Travel Specialist Group AB, inte minst rätten till skydd av dina personuppgifter. Travel Specialist Group AB följer gällande lagstiftning när det gäller hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning (GDPR) och vill på ett transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, överför och lagrar dina personuppgifter.

Du har rätt att känna till hur hanteringen av dina personuppgifter sker. Till dessa rättigheter hör:

 

1. Tillgång till information

Du har rätt att få kännedom om insamlingen och hanteringen av personuppgifterna.

 

2. Rätt till kontroll

Du har rätt att begära att få veta vilken information om dig som har lagrats i kunddatabasen eller att information om dig inte finns om du så önskar.

 

3. Rätt till korrigering av information

Du har rätt att begära att Travel Specialist Group AB korrigerar, kompletterar eller tar bort personuppgifter i databasen.

 

4. Rätt att avstå marknadsföring

Du har rätt att förbjuda att informationen om dig används för distansförsäljning, direktmarknadsföring eller annan marknadsföring.

Om du önskar utöva dina rättigheter ska du kontakta personuppgiftsansvarige på Travel Specialist Group AB.

 

Kontaktuppgifter:

Travel Specialist Group AB (Kryssningscenter)

Svartmangatan 18
111 29 Stockholm

Tel: 08-545 207 75
E-post: info@kryssningscenter.se

 

Personuppgiftspolicy

Vi värnar om din integritet och eftersträvar säker hantering av dina personuppgifter. För att bättre förstå hur personuppgifter hanteras inom Travel Specialist Group AB och för vilket ändamål de lagras kan du läsa mer i vår personuppgiftspolicy.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy här!