Princess Cruises särskilda resevillkor

Dessa särskilda resevillkor gäller kryssningar med Princess Cruises förmedlade av Kryssningscenter.

Avtalet och betalningsvillkoren

Avtalet är bindande för parterna när resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften. Anmälningsavgiften för en kryssning med Princess Cruises är 30% av resans pris, plus 500 kr per person. Slutbetalningen skall vara Kryssningscenter tillhanda senast 65 dagar före avresedagen. Vid bokning därefter skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället. Om betalningen inte fullföljs inom avtalad tid har Kryssningscenter rätt att annullera bokningen.

Färdhandlingar och bekräftelse

Fakturan är bekräftelse på den bokade resan. Resenären har skyldighet att vid bokningstillfället uppge sitt namn så som det är stavat i den maskinläsbara delen i nederkanten av det pass som medtas på resan (t ex MAERTA AABERG för Märta Åberg). Eventuella dubbla förnamn eller efternamn ska uppges i sin helhet. Övriga förnamn behöver inte uppges. Efter biljetteringen är namnändring möjlig t o m 14 dygn före avresan. Kostnad för namnändringen är rederiets avgift på 500 kr samt Kryssningscenters serviceavgift på 200 kr/ändring. Resenären har skyldighet att i fakturan och färdhandlingarna själv kontrollera att uppgifterna om fartyg, rutt, avresedatum samt personuppgifterna (namn, kön, barnens ålder mm) är korrekta. Eventuella felaktigheter måste omedelbart påtalas till Kryssningscenter. Resenären får färdhandlingar hemskickade senast 1-2 veckor innan avresan.

Resenärens rätt att avboka resan utan särskilda skäl

Den tidpunkt då avbeställningen kom till Kryssningscenters kännedom betraktas som avbeställningstidpunkt. Avbeställning av resan ska göras kontorstid, vardagar kl 09:00-17:00. Ifall det är nära avresan och efter Kryssningscenters kontorstid bör avbokningen även meddelas direkt till rederiet/flygbolaget.

Avbokningskostnader

Avbokningskostnad då avbokning sker:

  • senast 65 dagar före avresan: 20% (minst 1 200 kr/person)
  • 64–50 dagar före avresan: 30 % av resans pris
  • 49–20  dagar före avresan: 60 % av resans pris
  • 19–10  dagar före avresan: 80 % av resans pris
  • Senare än 10 dagar före avresan: 100 % av resans pris

Special Rates avbokningskostnader:

  • senast 50 dagar före avresan: 30 % av resans pris (minst 1 200 kr/person)
  • 49–20  dagar före avresan: 60 % av resans pris
  • 19–10  dagar före avresan: 80 % av resans pris
  • Senare än 10 dagar före avresan: 100 % av resans pris

Till ovan nämnda avbokningskostnader tillkommer Kryssningscenters expeditionsavgifter. Expeditionsavgiften är 500 kr/person. För hotell och andra researrangemant gäller arrangörens avbokningsvillkor. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets avbokningsvillkor. Kostnaden för flygbiljetten återbetalas ej efter biljettering.

 

Ändring av bokning

Ändringar i kryssningens avresedag, rederiets fartyg, hyttkategori eller resans längd kan göras mer än 61 dagar före avresan mot en ändringsavgift på min. 1 200 kr/person, Kryssningscenters expeditionsavgift på 700 kr/ändring samt eventuell prishöjning i kryssningspriset. Specialrates kan inte ändras. Ändringar därefter bedöms som avbokning och bokning av en ny resa. För flygbiljetter gäller alltid flygbolagets ombokningsvillkor Ifall flygbolaget tillåter ombokning debiteras en ombokningsavgift på 600 kr/biljett förutom de kostnader som flygbolaget begär.

Priser och prisändringar

Priserna är angivna i svenska kronor (SEK) om annat inte anges. Endast det som omnämns i ”I priset ingår” är inkluderat i priset. I flygpriserna ingår alla skatter och avgifter som kan betalas i förväg. Resenären är skyldig att betala eventuella övriga kostnader under resan. Flygbolag kan ta extra betalt för incheckad bagage, incheckning på flygplatsen, servering ombord och andra tilläggstjänster. I vissa länder betalas flygplatsskatt på plats. Den tillåtna mängden bagage står på flygbiljetten. Bekanta dig med flygbolagens extra avgifter i god tid före avresan. Flygbolag och rederier kan ändra priser efter bokningen av resan. Flygbolagens eventuella prisändringar kan påverka priset på flygbiljetter som är obetalda och ej biljetterade. Prisändringar påverkar inte priset på flygbiljetter som är betalda och biljetterade. Aktuella skatter och avgifter kontrolleras vid biljetteringen på betalningsdagen. Vid en ändring av flyg- eller kryssningspriset kan vi tvingas justera priset och begära tilläggsbetalning.

Flyg i anknytning till kryssningen

Ifall flygresan inte är arrangerad av rederiet har kunden ansvaret för att flygtiderna passar kryssningstiderna tidsmässigt både vid utresan och hemresan.

Förseningar och ändring av pris och resrutt

Kryssningscenter kan tyvärr inte garantera att fartygen angör alla hamnar eller följer den resrutt som meddelats. Rederierna och fartygens kaptener har rätt att avvika från resrutten och byta till annat fartyg eller andra hamnar. Vi är heller inte ansvariga för fartygens ankomst- och avresetider. Vid ändringar tar vi alltid hänsyn till kundernas säkerhet och bästa intressen, men ändringarna föranleder ingen kompensation.

Gravida resenärer

Resa under graviditeten är möjlig t o m vecka 23. Ifall vecka 24 av graviditeten inträffar under resan kan resa tyvärr ej genomföras. OBS! Ifall du vid början av kryssningen är gravid så måste du vid incheckningen kunna visa upp ett engelskspråkigt läkarintyg där graviditetsveckan framgår och att ditt hälsotillstånd tillåter en resa.

Åldersgräns för kryssningarna

Barn måste vara minst 6 månader gamla vid kryssningens avgång. På vissa sträckor, såsom på transatlantiska kryssningarna och kring Hawaii måste barnet vara minst ett år gammalt. Detta gäller även för kryssningar med tre eller fler dagar i sträck till havs. Åldern beräknas från kryssningens första dag. Resenärer under 21 år kan åka på en kryssning och bo i egen hytt endast om det i samma resesällskap finns en förälder, vårdnadshavare eller annan 21 år fyllda. En resenär under 18-år måste ha sin hytt bredvid eller mittemot en förälder eller vårdnadshavare. Alternativt kan en minderårig resa i en större grupp, där åtminstone en person är över 21 år och är bemyndigad därtill av en förälder eller vårdnadshavare. En undertecknad fullmakt skall presenteras skriftligen. Utan fullmakt kan den minderårige inte komma ombord på fartyget eller delta i kryssningen. Ifall bristfällig fullmakt leder till att resan avbokas så tar Kryssningscenter inget ansvar för de kostnader som kan uppstå och ingen ersättning utgår vare sig till den minderåriga, betalaren av resan eller sällskapet som var inbokad på samma resa. Ett gift par där den ena parten vid början av resan har fyllt 18 år och den andra har fyllt 21 år, kan boka en privat hytt. Ett vigselbevis måste uppvisas vid bokningen. Ombord på fartyget finns loungeområden med åldersgräns. Fullständig information om åldersgränser i fartygets lounger kan hittas i fartygets dagliga program, som du får i receptionen.

Barn som reser utan föräldrar eller har annat efternamn än föräldrarna eller vårdnadshavare

Ifall en resenär som är under 18 år reser med en förälder eller föräldrar med annat efternamn, ska ett officiellt intyg på engelska för barnet medtas. Ifall en resenär under 18 år reser utan föräldrar måste man vid incheckningen uppvisa förutom pass (och vid behov visum) även skriftligt och signerat tillstånd från föräldrarna att barnet får resa med det aktuella resesällskapet, kopia på föräldrarnas pass samt ett officiellt intyg för barnet. Dessutom ska den medföljande vuxne vid incheckningen uppvisa fullmakt från advokat, läkare eller annan formell instans. Av fullmakten ska även framkomma tillstånd till medicinsk behandling vid behov. Obs! Reglerna gäller även då barnet reser i sällskap av släktingar och vänner. Alla dokument skall vara på engelska och skall tas med till incheckningen avresedagen.

Pass och visumregler

Alla i Sverige utfärdade pass gäller i fem år. Pass för barn under 12 år gäller i tre år. Kontrollera alltid i förväg vilka pass- och visumregler som råder på resmålet. Säkrast information får du på det aktuella landets ambassad eller konsulat. Alla resenärer ska medta giltigt pass oavsett vilken kryssning som är aktuell.

OBS! Passet skal vara giltigt minst sex (6) mån efter resans slut.

För inresa till USA! Enligt de amerikanska reglerna krävs ett giltigt maskinläsbart pass för inresa till USA. Endast provisoriska pass är icke maskinläsbara och därför ogiltiga för resor till USA.

Medborgare från länder som deltar i Visa Waiver-programmet (som till exempel Sverige) och som planerar att åka till USA som turist och stanna i maximalt 90 dagar kan ha möjlighet att resa utan visum. För att kunna resa till USA under Visa Waiver-programmet måste man först registrera en ESTA ansökan och få den godkänd. Detta görs allra senast 72 timmar före avresan. Kostnad för detta är för närvarande USD 21 vilket betalas med kort i samband med ansökan. ESTA-tillståndet är giltigt i två år om inte passet utgår eller passuppgifterna ändras innan dess. Utan ESTA-godkännande kan ombordstigning på flyget nekas. Observera att eventuella svenska bokstäver i ditt namn måste föras in ESTA som de står skrivna i den maskinläsbara delen av ditt pass (se längst ner på ID-sidan, mellan << >>). Bokstaven ”Å” måste skrivas som ”AA”, ”Ä” måste skrivas som ”AE” och ”Ö” skall skrivas som ”OE”. I fältet där ”Given Name”, eller tilltalsnamn efterfrågas, ska du i din ESTA ansökan endast fylla i det namn som står först av dina förnamn i ditt pass, oavsett om detta är ditt tilltalsnamn eller ej.

För frågor om ESTA bör man vända sig till US Customs and Border Protection/Department of Homeland Security. För att ansöka om ESTA, vänligen gå till https://esta.cbp.dhs.gov/

Flygbolagen är skyldiga enligt beslut av EU-kommissionen att ge immigrationsmyndigheterna i vissa länder (bl a USA) tillgång till alla resenärers boknings- och flyginformation. Informationen används för säkerhetsändamål. Ditt namn skrivs i färdhandlingen precis som i den maskinläsbara delen av passet. Ifall namnet i färdhandlingen inte stämmer överens med namnet i passet kan du bli stoppad från flygresa eller kryssning. I vissa länder kan det krävas en legitimation med passfoto när man går iland under en kryssning. En fotokopia av personuppgiftssidan av passet fungerar väl för detta ändamål.

Force Majeure

Rederiet ansvarar inte för situationer där kryssningen eller utlovade tjänster är inställda på grund av omständigheter som inte kunnat påverkas (Force Majeure). Någon ersättning utgår ej i en Force Majeure-situation där det aktuella rederiet eller tjänsteförmedlaren hamnat i en situation som trots kontrollåtgärder inte har kunnat förutses eller förhindras. Dessa situationer omfattar krig, krigsrisk, terrordåd eller terrorhot, upplopp eller oroligheter, strejk, naturkatastrof, bränder, väderförhållanden, epidemier och andra hot mot hälsan samt andra opåverkbara omständigheter.

Reklamationer och reklamationsfrist

Ifall du upplever fel i de avtalade tjänsterna bör du snarast efter ombordstigningen framföra detta till personalen ombord. Ifall man inte påtalar felen ombord på fartyget kan rätten att reklamera bli förverkad. Reklamation skall skriftligen framställas till Kryssningscenter så snart som möjligt och senast en månad efter hemkomstdagen. Kryssningscenter förbehåller sig rätten att behandla reklamationen och svara skriftligen inom tre månader. Reklamationen skall vara undertecknad av en eller flera deltagare på resan. Kryssningscenter accepterar inte reklamationer å andras vägnar.

Återbetalning för ej utnyttjade tjänster

Rätt till återbetalning föreligger ej ifall en betald tjänst inte utnyttjas.

Avtalspartner

Inter-Connect GmbH
Arnulfstraße 31
80636 München
Germany

Tyska handelsregisternumret: HRB 90362.
Inter-Connect är Carnival Cruise Lines nordiska representant.

Förmedlande resebyrå

Kryssningscenter – Travel Specialist Group Oy Ltd
Götgatan 11, 116 46 Stockholm
FO/Org. nr: 0872086-2 (FI)