Celebrity Cruises

Villkor för kryssningen (Europa)

  • Alla gäster över 11 skall vara vaccinerade.
  • Alla gäster skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits inom 24 timmar före avresan.
  • Gäster som inte är färdigvaccinerade (se nedan) skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits tidigast 1 dag före avresan.
  • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd
  • Man kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar. Förbehåll tas för ändringar.

Vaccination

Vi rekommenderar att alla gäster har fått tre vaccindoser. I de flesta europiska länder gäller covid-certifikatet endast 9 månader efter andra dosen vaccin. Efter tredje dosen vaccin har certifikatet, för närvarande, inte något sista giltighets-datum.
Gäster som inte är färdigvaccinerade skall ta extra antigentester under kryssningen mot egenbetalning (55 USD per person).

Villkor för kryssningen (USA)

  • Alla gäster över 4 år skall vara färdigvaccinerade. Godkända vacciner är: Pfizer, Moderna, AstraZeneca och Johnson & Johnson. Har du blandade vacciner, vänligen kontakta oss för mer information
  • Alla gäster skall visa upp ett negativ PCR- eller antigentest, som tagits inom 48 timmar före avresan.
  • Barn 2-5 år skall visa upp ett negativt PCR-test, som tagits inom 48 timmar före avresan.
  • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd.
  • Vaccinerade gäster kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar.

Dessa villkor utvärderas kontinuerligt och justeras vid behov.

Läs mer här.

 

 

Datum: Juni – november 2021

Från 14 660 kr per person

Boka online