Azamara Club Cruises

Villkor för kryssningen

  • Alla gäster 12 år och äldre skall vara färdigvaccinerade. Se vilka vaccinationer som är godkända här.
  • Ett negativ antigentest behövs endast i vissa hamnar som t ex Miami och Pireaus. Se vilka destinationer där kräver antigentest här.
  • Ansiktsmask rekommenderas i de områden där det är svårt att hålla avstånd
  • Alla kan gå i land på egen hand i de flesta hamnar.

Azamara Club Cruises utvärderar kontinuerligt ovanstående riktlinjer och justerar om det anses nödvändigt och krävs av lokala myndigheter.

Kryssningscenter förbehåller sig rätten att göra ändringar och hänvisar till Azamara Club Cruises riktlinjer för senaste uppdateringar.

Har du några frågor står vi såklart redo att hjälpa till!

Läs mer här.

 

 

Från 12 377 kr per person

Boka online